• Odszkodowania od banków i towarzystw ubezpieczeniowych

 • Odzyskiwanie polisolokaty

 • Opłata likwidacyjna

 • Spory sądowe i negocjacje

 • Polisolokata problem

 • Rozwiązanie polisolokaty

 • POLISOLOKATY - odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

 • Zwrot opłaty likwidacyjnej

 • Zwrot polisolokatyVA BANQUE to stowarzyszenie świadczące pomoc konsumentom w sporach z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. Pomagamy szybko zlikwidować polisolokatę oraz odzyskać środki pobrane tytułem opłaty likwidacyjnej.


Zawarłeś umowę ubezpieczenia na życie tzw. „polisolokatę” (polisę lokacyjną), od której nie możesz odstąpić ?

Zostałeś zachęcony przez pośrednika możliwością uniknięcia tzw. „podatku Belki” ?

Pobrano od Ciebie bezprawnie opłatę likwidacyjną, powołując się na postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, których nawet nie otrzymałeś?

Zostałeś pozbawiony oszczędności gromadzonych przez całe życie ?

Zgłoś się do Stowarzyszenia Va Banque. Pomagamy konsumentom z całej Polski.

Dzięki wsparciu doświadczonych adwokatów pomożemy Ci zlikwidować polisę lokacyjną oraz uzyskać zwrot opłaty likwidacyjnej, czyli pieniędzy, które utraciłeś wskutek wypowiedzenia umowy polisolokaty. To możliwe!

Wszelka pomoc świadczona przez VA BANQUE, w tym reprezentacja sądowa konsumentów, realizowana jest wyłącznie przez wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych, mających wieloletnie doświadczenie oraz stosowne uprawnienia zawodowe.


Va Banque w mediach:

Reportaż telewizji TVN o „polisolokatach”, w którym jako ekspert głos zabrał adw. Łukasz Chmurski, współpracujący z Va Banque:

Dzień Dobry TVN – Czy opłaca się inwestować w polisy?

Niezwykle ciekawy i rzetelny artykuł finansisty Marcina Iwucia, opisujący problem polis inwestycyjnych w Polsce wraz z obszernym wywiadem z adw. Łukaszm Chmurskim. Warto posłuchać i dowiedzieć się więcej.

Finanse Bardzo Osobiste – Jak odzyskać opłatę likwidacyjną w polisie ? 


TUTAJ znajdziesz Va Banque na Facebook’u.

DLACZEGO WARTO ?


Wielokrotnie klienci banków czy towarzystw ubezpieczeniowych nie korzystają z przysługujących im uprawnień uważając, że nie mają szans w starciu z korporacjami o globalnym zasięgu.

Niesłusznie! Wieloletnie doświadczenie wskazuję, że duży, na gruncie postępowania sądowego, wcale nie może więcej. W sądzie liczą się fakty oraz trafne argumenty, a nie marketing i sprawny PR, dlatego w wielu sprawach, które z pozoru wyglądały na trudne i przegrane, konsumentom udało się osiągnąć sukces.

Obecnie w ramach działalności Stowarzyszenia, przy wsparciu Kancelarii Adwokackiej Łukasza Chmurskiego, podejmujemy działania, mające na celu pomoc w odzyskiwaniu polisolokaty oraz bezpodstawnie pobranych opłat likwidacyjnych w związku z wypowiedzeniem konsumentów polis lokacyjnych. Już miliony osób w Polsce wykupiły tzw. „polisolokatę” i zostały bezprawnie obciążone opłatami likwidacyjnymi, które pochłonęły ich oszczędności. Najnowsze wyroki sądów nie pozostawiają wątpliwości, że takie działanie towarzystw ubezpieczeniowych jest niezgodne z obowiązującym prawem, a po podjęciu odpowiednich kroków prawnych, każdy poszkodowany może odzyskać swoje pieniądze. Jeśli także czujesz się oszukany przez towarzystwo ubezpieczeń, skorzystaj z profesjonalnej pomocy.

 

Pozew GRUPOWY, a pozew indywidualny

Największym problemem pozwów zbiorowych jest – czas ich trwania. W pierwszej kolejności należy zebrać odpowiednią ilość osób zainteresowanych przestąpieniem w charakterze powodów do powództwa zbiorowego, co samo w sobie nie trwa krótko. Następnie, na przeszkodzie szybkiego załatwienia sprawy przez Sąd stoi sama procedura sądowa. Zgodnie bowiem z obowiązującym w Polsce prawem, procedura rozpatrywania pozwów zbiorowych podzielona jest na dwie części: formalną i merytoryczną. Na etapie formalnym, sąd bada czy sam pozew jest prawidłowo sporządzony, a zgłoszone roszczenie nadaje się do rozpatrzenia w trybie powództwa zbiorowego. Na tym etapie Sąd nie zagłębia się nawet w kwestie merytoryczne sprawy, a prawnicy Towarzystw Ubezpieczeniowych, aby przedłużyć czas trwania sporu, koncentrują swe wysiłki na wykazywaniu, że sprawa nie nadaje się do tego trybu postępowania. Postanowienie kończące ten etap sprawy jest ponadto zaskarżalne, co sprawia, że sama weryfikacja formalna pozwu trwa często ponad rok. Następnie Sąd ustala skład grupy. Co to oznacza? W przypadku sporu o zapłatę – każdy uczestnik sporu zbiorowego musi dochodzić takiej samej kwoty. Istnieje co najwyżej możliwość utworzenie podgrup, jednakże każda z nich musi być co najmniej dwuosobowa. Postanowienie w tym przedmiocie również jest zasakrżalne. W rezultacie mogą minąć nawet 3 lata, zanim Sąd w ogóle przystąpi do badania sprawy pod względem merytorycznym !

Reasumując, przy powództwie grupowym, czas jaki musi upłynąć od chwili decyzji Klienta o przystąpieniu do pozwu zbiorowego, do chwili wydania wyroku przez Sąd I Instancji często przekracza 5 lat, a pamiętać należy jeszcze, że wyrok ten jest w dalszym ciągu nieprawomocny, bowiem stronom zawsze przysługuje apelacja. Im postępowanie sądowe trwa dłużej, tym dłużej Klient czeka na odzyskanie pieniędzy, które stracił na skutek pobrania opłaty likwidacyjnej.

Rekomendujemy występowanie z JEDNYM POZWEM we własnej, indywidualnej sprawie, co pozwala uzyskać wyrok Sądu I Instancji nawet po upływie PÓŁ ROKU.

W naszej ocenie, nie ma potrzeby aby konsumenci przystępowali do pozwów zbiorowych, co skutkuje przewleczeniem postępowania, ani też w pierwszej kolejności występowali do Sądu Ochrony konkurencji i Konsumentów z żądaniem uznania danej klauzuli za niedozwoloną. Zgłaszający się do nas konsumenci, przy wsparciu współpracującej z nami Kancelarii Adwokackiej, występują na drogę sądową od razu z bezpośrednim roszczeniem o zapłatę, co pozwala maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na finalne załatwienie sprawy.

 

O NAS


Stowarzyszenie na rzecz pomocy poszkodowanym przez instytucje finansowe „VaBanque.eu” jest oddolną inicjatywą podjętą przez grupę konsumentów, których łączy idea poprawy sytuacji konsumenta w relacjach z Bankami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, tak aby byli traktowani nie jak Petenci, ale jak Klienci, o których komfort należy zadbać.

Nie bylibyśmy w stanie podjąć się realizacji wszystkich naszych celów gdyby nie współpraca z profesjonalnymi kancelariami adwokackimi. Jesteśmy stale wspierani przez Adw. Łukasza Chmurskiego i Adw. Marcina Żmuda Trzebiatowskiego, którzy w ramach praktyki zawodowej od lat zajmują się prawem konsumenckim, w tym odzyskiwaniem bezprawnie pobranych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe opłat likwidacyjnych.

Pomagamy konsumentom w dochodzeniu roszczeń od Banków i Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Wspieramy konsumentów w sporach sądowych oraz negocjacjach przedsądowych.

Pomagamy naszym Klientom odzyskiwać bezprawnie pobrane opłaty likwidacyjne.

Pomagamy rozwiązywać umowy polis lokacyjnych bez konieczności uiszczania opłat likwidacyjnych. 

O Kancelarii


Kancelaria Adwokacka Łukasza Chmurskiego i Marcina Żmuda Trzebiatowskiego to zespół prawników, którzy dostrzegając problem związany ze stosowaniem klauzul abuzywnych, podejmuje się reprezentacji konsumentów w ich sporach z bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Wielokrotnie klienci ww. instytucji finansowych nie korzystają z przysługujących im uprawnień uważając, że nie mają szans w starciu z korporacjami o globalnym zasięgu.

Niesłusznie! Kancelaria od lat podejmuje z sukcesem się reprezentacji konsumentów w sporach z dużymi przedsiębiorcami. W sądzie liczą się fakty oraz trafne argumenty, a nie marketing i sprawny PR, dlatego w wielu sprawach, które z pozoru wyglądały na trudne i przegrane, udało się osiągnąć sukces.

 

www.chmurski.com.pl

 

Łukasz Daniel Chmurski

adwokat, partner Kancelarii

www.chmurski.com.pl

Marcin Żmuda Trzebiatowski

adwokat, partner Kancelarii

POLISY LOKACYJNE – FAKTY


POLISOLOKATA lub POLISA LOKACYJNA to umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, która funkcjonuje na polskim rynku od kilkunastu lat. Nie jest to – wbrew nazwie – klasyczna forma ubezpieczenia osobowego, bowiem zawiera wiele specyficznych rozwiązań, które nie są charakterystyczne dla ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to umowa o bardzo wysokim stopniu skomplikowania, regulowana wieloma różnorodnymi wzorcami umownymi. Analiza jej treści przez przeciętnego konsumenta jest w praktyce niemożliwa. Nie jest on bowiem w stanie bez odpowiedniego przygotowania zrozumieć mechanizmów prawno – finansowych zawartych we wzorcach umownych, które w niektórych przypadkach nawet nie są mu doręczane. Konsument na ogół zawiera taką umowę bazując na informacjach przekazywanych mu przez osobę oferującą zawarcie umowy – pośrednika ubezpieczeniowego, pracownika banku lub doradcy finansowego. Nie zawsze informacje te podawane są precyzyjnie i zgodnie z faktycznymi warunkami umowy, co skutkuje wprowadzaniem klientów w błąd, powoduje utratę własnych środków finansowych, a w konsekwencji również podważa zaufanie do instytucji finansowych. Zazwyczaj polisolokata oferowana jest w powiązaniu z innym produktem finansowym i przestawiana jest jako alternatywna forma inwestowania umożliwiająca uniknięcie opodatkowania lokaty tzw. podatku Belki. Niestety konsumenci często nie mają świadomości tego, że polisa lokacyjna ma długoletni charakter, a wcześniejsze rozwiązanie polisolokaty związane jest z pobraniem nieproporcjonalnie wysokiej opłaty likwidacyjnej.

Przykładowa lista produktów ubezpieczeniowych zaliczanych do grona polisolokat (polis lokacyjnych). Sprawdź, czy jest tam umowa, którą podpisałeś.

(kliknij, aby przejść do strony)

PRASA i ORZECZNICTWO


W temacie polis lokacyjnych zabrało już głos szereg instytucji państwowych zajmujących się ochroną praw konsumentów. Pojawiły się też pierwsze wyroki sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, które jednoznacznie określają praktyki stosowane przez pośredników ubezpieczeniowych jako bezprawne. Poniżej przedstawiamy fragmenty z raportów Rzecznika Ubezpieczonych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także wybrane orzecznictwo sądów.

„Współpraca ubezpieczycieli z innymi instytucjami finansowymi nakierowana na sprzedaż produktów ubezpieczeniowo – inwestycyjnych nasuwa szereg wątpliwości i zastrzeżeń co do ich zgodności z porządkiem prawnym. Występujące w praktyce naruszenia równowagi stron umów ubezpieczenia na życie, w tym produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, nie doczekały się również do tej pory regulacji prawnych ani stanowczego działania nadzorczego. Praktyka wskazuje, iż wyjątkowo dynamiczny rozwój tego segmentu rynku coraz poważniej narusza interes ekonomiczny coraz większej grupy konsumentów. Wydaje się także, iż stan, w którym przez wiele lat umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie były przedmiotem szczegółowych analiz doprowadził do obecnej sytuacji, w której indywidualni konsumenci tracą setki tysięcy złotych wskutek działań osób nakierowanych wyłącznie na osiągnięcie przychodu z pominięciem reguł etycznych czy uczciwości kupieckiej”.

Raport Rzecznika Ubezpieczonych – Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z dnia 7 grudnia 2012 r. (zobacz cały raport Rzecznika Ubezpieczonych)

Czytaj więcej..

KONSULTACJA PRAWNA


Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Kancelarią Adwokacką Łukasza Chmurskiego. Powołując się na Stowarzyszenie, konsumenci, korzystający z naszej pomocy, konsultację prawną otrzymają za darmo. Wszelkie dane do kontaktu z Kancelarią znajdziecie Państwo poniżej, bądź na stronie internetowej Kancelarii.


 

www.chmurski.com.pl

Jana Dantyszka 20 lok. 31, 02-054 Warszawa

(+48) 22 299 15 74

(+48) 694 434 594, (+48) 500 200 690

 

Nasze motto:


 • "Kto walczy - może przegrać, kto nie walczy - już przegrał."

  Bertolt Brecht

KONTAKT


Jeżeli masz pytania, bądź wątpliwości - skontaktuj się z nami.

Kanadyjska 2 lok. 9, 03-956 Warszawa
(+48) 22 299 22 65
kontakt@vabanque.eu
Udało się! Wiadomość została wysłana.
Błąd! Proszę wypełnić poprawnie wszystkie wymagane pola.